GIỚI THIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON MILTEC

Công ty Cổ phần FECON Miltec được thành lập vào tháng 11/2011 trên cơ sở hợp tác giữa Công ty Cổ phần FECON (Việt Nam) và Công ty Chikami Miltec Inc.(Nhật Bản). Với dây chuyền sản xuất bấc thấm có công suất 3,5 triệu mét/tháng. FECON Miltec đảm bảo cung cấp các sản phẩm bấc thấm theo tiêu chuẩn Nhật Bản và Quốc tế phục vụ cho hoạt động xử lý nền đất yếu của FECON cũng như cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.