Đường Cao Tốc Bắc Nam Đoạn Long Thành- Dầu Giây Gói 2

 

Dự án  Đường Cao Tốc Bắc Nam Đoạn Long Thành- Dầu Giây Gói 2
Chủ đầu tư  VEC
Thời gian thực hiện  4/2013 – 4/2013