Sân bay Changi – Singapore

 

Dự án  Sân bay Changi – Singapore
Chủ đầu tư  Singapore
Thời gian thực hiện  1/2015 – 10/2015