Bấc thấm đứng & tiêu chuẩn kỹ thuật

Bấc thấm đứng là vật liệu địa kỹ thuật (phương pháp) điển hình dùng để xử lý nền đất yếu – nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và biến dạng nhiều. Phương pháp bấc thấp đứng giúp tăng sức chịu tải của nền đất, giảm độ lún, đảm bảo điều kiện khai thác bình thường cho các công trình.