Bấc thấm đứng & tiêu chuẩn kỹ thuật

Bấc thấm đứng là vật liệu địa kỹ thuật điển hình dùng để xử lý nền đất yếu – nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và biến dạng nhiều. Phương pháp bấc thấm đứng giúp tăng sức chịu tải của nền đất, giảm độ lún, đảm bảo điều kiện khai thác bình thường cho các công trình.

Bấc thấm đứng được cấu tạo từ 2 lớp:

  • Lớp vỏ bằng vải địa kỹ thuật không dệt sợi liên tục, chất liệu PP hoặc PE 100% có độ bền cơ học lớn, hệ số thấm cao, kích thước lỗ nhỏ giúp ngăn các hạt đất sét nhỏ thâm nhập vào lõi thoát nước.
  • Lớp lõi thoát nước đùn cấu tạo bằng hạt nhựa PP có rãnh cả hai phía.

Hiệu quả & tính ứng dụng của bấc thấm đứng
Gia cố nền đất yếu

Bấc thấm đứng được sử dụng để xử lý gia cố nền đất yếu, trong thời gian ngắn có thể đạt tới 95% độ ổn định dài hạn, tạo khởi động cho quá trình ổn định tự nhiên ở giai đoạn sau. Quá trình cố kết có thể được tăng tốc bằng cách gia tải.

Ổn định nền

Các công trình có thể ứng dụng bấc thấm để xử lý nền đất yếu rất đa dạng bao gồm đường cao tốc, đường dẫn đầu cầu, đường băng sân bay, đường sắt, bến cảng, kho xăng dầu, ….. xây dựng trên nền đất yếu và có tải trọng động.

Xử lý môi trường

Bấc thấm đứng được sử dụng để xử lý nền đất yếu, đất nhão thường thấy ở các khu chôn lấp rác, bấc thấm đứng cũng được sử dụng để tẩy rửa các khu vực bị ô nhiễm bằng công nghệ hút chân không, hút nước ngầm thấm qua các lớp đất bị ô nhiễm, mang theo các chất ô nhiễm hoà tan trong nước lên bề mặt để xử lý.

Hiện nay, Bấc thấm đứng là dòng sản phẩm chính – nổi bật của FECON Miltec và được chia ra nhiều loại với các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau

STT Sản phẩm Tiêu chuẩn kỹ thuật
1 FCM-A7

22 TCN 262 – 2000

TCXD 245 – 2000

2 FCM-A5 22 TCN 262 – 2000

TCXD 245 – 2000

3 FCM-A5S 22 TCN 262 – 2000

TCXD 245 – 2000

4 FCM-A5M 22 TCN 262 – 2000

TCXD 245 – 2000

 

Bấc thấm đứng